Torridal IL

FORELDREKONTAKTENS ANSVAR/OPPGAVE

FORELDREKONTAKTENS ANSVAR/OPPGAVE

Det er ikke lett å lage en komplett fasit for hva en foreldrekontakts arbeidsoppgaver. Dette varierer fra lag til lag, og fra årsklasse til årsklasse, men vi ønsker på denne siden å liste opp de vanligste oppgavene foreldrekontakten tar seg av.

  • Som foreldrekontakt er det du som er bindeleddet mellom foreldrene / laget til fotballstyret og sportslig utvalg.

  • Den som er foreldrekontak anvarlig i styret er din kontaktperson, og vedkommende skal gi deg fortløpende informasjon slik at du kan holde ”dine” foreldre oppdatert samt utføre jobben din til beste for laget og klubben.

  • Det arrangeres et møte for alle foreldrekontakter i begynnelsen av sesongen. Her går en gjennom de tingene Torridal IL vet skal skje i løpet av året, vi snakker om rutiner i kiosk og vedr. cup/turneringer og loddsalg/dugnadsarbeid. Hvilke oppgaver en foreldrekontakt kan/skal ha m.m. Her vil du få informasjon som er viktig å ta videre til din foreldregruppe. Noen foreldrekontakter begynner i ”jobben” midt i året og går glipp av dette møtet. Andre får behov for informasjon underveis i året. Da er det bare å ta kontakt med foreldrekontakten i styret.

  • Ansvar for oppdatering av laglister i Webportal. Foreldrekontakten samarbeider med trener for å holde oversikten. Disse skal alltid være oppdaterte.

  • Kalle inn til og fordele dugnader på spillerne/foreldre, føre oversikt over deltakelse.

  • Informere om oppsatte kamper i samarbeid med trener.

  • Sette opp kjørelister ved behov.

  • Holde oversikt over lagets dugnadskonto.

 

Torridal IL - stiftet 1923

Postadresse: Postboks 5403 Strai, 4671 Kristiansand S

Besøksadresse: Setesdalsveien 359, 4618 Kristiansand

Epost: post@torridal.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift