Torridal IL

Politiattest

Politiattest

 

Alle trenere og ledere ved Torridal Idrettslag skal forvise gyldig politiattest i henhold til krav fra Norges Idrettsforbund.

Innhenting av politiattester er delegert fra hovedstyret til lederen i de enkelte avdelingene. Det er Jan Kruse som er politiattestansvarlig for hele idrettslaget og følger opp avdelingene.

Torridal Idretslag skal hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor trenerer får en ny rolle i idrettslaget.

Ordningen med politiattest omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke.

Trenere, instruktører og lagledere (over 15 år) som skal ha direkte kotakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Når politiattesten er mottatt av søkeren skal denne fremvises for Jan kruse. Etter fremvisningen beholdes selve attesten av søkeren.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Torridal IL - stiftet 1923

Postadresse: Postboks 5403 Strai, 4671 Kristiansand S

Besøksadresse: Setesdalsveien 359, 4618 Kristiansand

Epost: post@torridal.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift