Torridal IL

Ledelse

Ledelse

Årsmøte  12.02.2019

Hovedstyret

Verv:

Navn:

Adresse

Mobil nr.

 

Periode

Leder:

Øystein Kommedal

Høietun 149

91713788

Gjenvalg

1 år

Nestleder, fotball

Arne Hansen

Gangdalsveien 3B

95298620

Ny

2 år

Sekretær

Jan Kruse

Setesdalsveien 258

91691300

Gjenvalg

2 år

Kasserer

Gro Bjørkkjær

Tollfårbakken9

41142529

Gjenvalg

2 år

Sponsorkomiteen

Øivind Horverak

Gangdalsveien 12

90666933

Gjenvalg

2 år

Barneidretten

Erlend Harboe

Tutlamoen4

99245731

Ikke på valg

1 år

Håndballen

Paal Espen Dybvik

Høietun 137

91561305

Ny

1 år

Orientering

Mette Mestad

Borghildsvei50

90106882

Gjenvalg

2 år

Ski

Pål Hodne

Hauslia20 B

47408166

Gjenvalg

2 år

Skiskyting

Nils Aurebekk

Kuliaveien222

95881243

Gjenvalg

1 år

 

 

 

 

 

 

Fotballgruppa

Leder

Arne Hansen

Gangdalsveien 3B

95298620

Ny

2 år

Nest leder

Jens Erik Mosby Sheppard

Hommeren

48247414

Ny

1 år

Sekretær

Marita Frøhaug

Gangdalslia68

95040594

Ikke på valg

1 år

Kasserer

Vidar Austrud

Gangdalslia77

99569119

Ny

2 år

Sekretær

Oddmund Lindekleiv

Gangdalsåsen26

97182069

Ikke på valg

1 år

Medlem

Tor Kristian Strand

Gangdalsåsen39

90197824

Ny

2 år

Medlem

Jan Eivind Røysland

Gangdalslia114

95856970

Ny

2 år

Medlem

Vibeke Straat

Gangdalslia 24b

99042999

Ikke på valg

1 år

 

 

 

 

 

 

Orienteringsgruppa

Leder

Mette Mestad

Borghildsv. 50

90106882

Gjenvalg

2 år

Nestleder og sekretær

Knut Aurebekk

Kuliaveien214

41537272

Ikke på valg

1 år

Kasserer

John K. Vederhus

Mestadveien25

91610859

Ikke på valg

1 år

Medlem

Nils Aurebekk

Kuliaveien222

95881243

Gjenvalg

1 år

 

Skiskyttergruppa

Leder/kasserer

Nils Aurebekk

Kuliaveien222

95881243

Gjenvalg

1 år

Sekretær

Ragnhild Aurebekk

Kuliaveien222

95849818

Gjenvalg

1 år

Medlem

Bente Mestad

Høietun 2

90046366

Gjenvalg

2 år

Medlem

Bjørn Anders Strand

Gangdalslia 14

90969568

Gjenvalg

2 år

 

 

 

 

 

 

Skigruppa:

Leder

Pål Hodne

Hauslia20B

47408166

Gjenvalg

2 år

Medlem

Andreas Hagen

Hommeren26

99302105

Ikke på valg

1 år

Sekretær

Bjørn R. Nygaard

Høielia11

 

41501955

Ikke på valg

1 år

Kasserer

Medlem

Reidun Åsan Knutsen

Hauslia9

95933201

Ny

2 år

 

Håndballgruppa:

Leder

Pål Espen Dybvik

Høietun 137

91561305

Ikke på valg

1 år

Kasserer/sekretær

Simon Augland Heidenreich

Kuliaveien52 B

41328307

Ikke på valg

1 år

Medlem

Margrethe Bodin Erdal

 

91793298

Ny

2 år

Medlem

Anne Marie Røysland

Gangdalslia114

97161163

Ny

2 år

Medlem

Morten Homme

Gjeldsmoveien20 A

48129019

Ikke på valg

1 år

 

 

 

 

 

 

Volleyballgruppa:

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Sigrun N. Larsen

Rismoen17

95818305

 

 

Kontaktperson

Yasin Haydari

Setesdalsveien 126

47619096

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketball

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Åse Britt Horverak

Haslevollen 9

98053890

 

 

 

 

 

 

 

 

Barneidrett:

 

 

 

 

 

Leder

Erlend Harbo

Lillefjell Terrasse 51

41689432

Ikke på valg

1 år

Medlem

Miroslav Stefano Takev

Straismoen23

94879749

NY

2 år

 

Huskomite:

Leder

Øystein Kommedal

Høietun149

91713788

Ny

1 år

Utleieansvarlig

Gro Bjørkkjær

Tollfårbakken9

41142529

Gjenvalg

2 år

Medlem Utleie

Sasa Odor

Gangdalslia 118 A

95020381

Ny

2 år

Medlem

Frank Brandsdal

Kuliaveien

 

Ny

2 år

Medlem

Kjetil Rike

Gangdalsveien 78

90713666

Gj. valg

2 år

 

Sponsorgruppe:

Leder

Øyvind Grytting Horverak

Gangdalsveien 12

90666933

Gjenvalg

2 år

Medlem

Jens Erik Sheppard

Hommeren20 A

48247414

Ikke på valg

1 år

Medlem

Inger Hansen

Kiledalen 71

90100082

NY

2 år

Medlem

Christoffer Iglebæk

Mosby Ringvei 1

90660788

Ikke på valg

1 år

Medlem

Svein Erik Scheie

Setesdalsveien

93222093

Ikke på valg

1 år

Medlem

Leo Morsy Saleh

Gangdalslia 54A

91665401

NY

2 år

 

 

 

 

 

 

WEB ansvarlig:

Leder

Jon Anders Møllen

Gjeldsmoveien4

90551626

Ikke på valg

1 år

 

 

Idrettslagets representant til Torridalsposten:

Leder

Lone Hegewald Mikkelsen

Kuliaveien6

92852970

Ikke på valg

1 år

Varamedlem

Janne Grundetjern

Haslevollen 20

48128408

Gjenvalg

2 år

 

Valgkomite:

Leder

Atle Monan

Ravnåsveien 19A

95142740

Ikke på valg

1 år

Medlem

Astrid Therese Lie Aanensen

Hommeren60

48999980

Ikke på valg

1 år

 

 

 

 

 

Kontrollkomite og revisor

 

 

 

 

1.revisor

Geir Åge Nomeland

Svanedamsveien 21

90638819

Gjenvalg

2 år

2.revisor

Andreas Lie

Hommeren58

38119253

Ikke på valg

1 år

 

Torridal IL - stiftet 1923

Postadresse: Postboks 5403 Strai, 4671 Kristiansand S

Besøksadresse: Setesdalsveien 359, 4618 Kristiansand

Epost: post@torridal.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift