Torridal IL

Utleievilkår

Utleievilkår

(oppdatert mai 2018)

 1. Nøklene blir utlevert utleiedagen mot fremvisning av kvittering for betalt leie, eller at vi har mottatt innbetaling på konto. NB: nøklene blir kun utlevert til den som står som leietaker!
 2. Leietaker har ansvar for å følge klubbhusets ordensreglene (Punkt 3-18). Disse ansees å være akseptert ved underskrift av leieavtalen.
 3. Rydding og rengjøring gjøres av leietaker: Dvs. at ved disponering av kjøkken skal leietaker forestå all oppvask og rydding. Rengjøring og bortsetting av stoler og bord. Søppel, avfall og lignende sorteres etter kommunens retningslinjer og tømmes i søppeldunkene utenfor.
 4. Leietaker plikter å rydde søppel, knust glass eller oppkast som forekommer på utsiden av klubbhuset.
 5. Ved leie av hus i helger er vask av alle gulver inkludert i prisen. Ved søl av alkohol eller annen veske skal dette umiddelbart tørkes opp av leietaker. Hvis dette ikke blir gjort, blir det trukket 1000 kroner av depositumet.
 6. Leietaker plikter å sette seg inn i anvendelse av utstyr som kjøkkenmaskiner, musikkanlegg og annet utstyr.
 7. Leietaker har ansvar for at alle dører og vinduer er lukket og låst, og lyset slukket når lokalet stenges senest kl. 0230 i helger.
 8. MAKS 75 gjester i lokalet.
 9. Det er ikke tillatt med røyking på verandaen eller inne i klubbhuset. Depositum på kr. 2000,- tilbakebetales ikke om dette skjer.
 10. Ved tilbakelevering av nøkkel til utleieansvarlig skal det være en gjennomgang av huset for godkjenning av utført renhold. Brekkasje, svinn av utsyr, samt skader/ødeleggelser skal meddeles senest under befaringen. Ødeleggelser erstattes etter skjønn fra Torridal Idrettslag.
 11. Leietaker er gjort kjent med Kristiansand kommunes regler for skjenkeløyve.
 12. Det er ikke tillatt å nyte alkohol på utsiden av klubbhuset, da dette er offentlig eiendom.
 13. Leietaker vil bli erstatningsansvarlig for uaktsom/forsettlig skade som påføres klubbhuset av leier selv eller andre som er gitt tilgang til klubbhuset.
 14. Leietaker må straks melde fra til utleier, om eventuelle mangler og skader som må utbedres.
 15. Fremleie er ikke tillatt. Ansvarlig leietaker/vert forplikter å være tilstede under hele arrangementet.
 16. Dersom arrangementet er en 17-, 18-, 19- eller 20-årsfest, eller russefest, plikter leietaker å stille med minst to vakter over 25 år eller vakter innleid fra et vaktselskap, som må være der under hele arrangementet.
 17. Retur av utfylt leieavtale er bekreftelse på leieforholdet, og returneres til utleieansvarlig snarest mulig, senest innen 14 dager.
 18. I russetider er det ikke tillatt å slippe ukjente russ inn på klubbhuset.

NB: Avbestilling senere enn 14 dager før leiedato vil medføre at depositumet er tapt og tilfaller Torridal Idrettslag.

Torridal IL - stiftet 1923

Postadresse: Postboks 5403 Strai, 4671 Kristiansand S

Besøksadresse: Setesdalsveien 359, 4618 Kristiansand

Epost: post@torridal.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift