Vi trenger deg!

Bli med på laget, Torridal Fotball trenger deg

***********************************

Skal Torridal Fotball bestå 

må noen ta vervene nå

vi trenger all hjelp vi kan få

om vi er mange så skal det nok gå

***********************************

Er det noen verv du kan tenke deg i Fotball Styret? Ta kontakt på mail fotball@torridal.no eller på telefon 95937133 

 

Stillingsbeskrivelser for styret i fotballgruppa i Torridal Idrettslag.

Stillingsbeskrivelse for leder: 2

Stillingsbeskrivelse for nestleder: 2

Stillingsbeskrivelse for materialforvalter: 3

Stillingsbeskrivelse for kasserer: 3

Stillingsbeskrivelse for sekretær: 4

Stillingsbeskrivelse for styremedlem 1: 4

Stillingsbeskrivelse for styremedlem 2: 5

                                                                                                                                               

Stillingsbeskrivelse for leder:

Ansvarsområde:

 1. Ansvarlig for driften av fotballgruppa.
 2. Leder rapporterer til leder av hovedstyret.
 3. Kjenner og følger hovedstyrets krav og kvalitet.
 4. Personalansvarlig for fotballstyrets medlemmer.

Arbeidsoppgaver:

 1. Fordele arbeidsoppgavene i fotballstyret.
 2. Oppfølging og kvalitetssikring av utvalgenes arbeid.
 3. Representere klubben eksternt på møter og tilstelninger.
 4. Representere fotballen i hovedstyret.
 5. Skaffe sponsorinntekter
 6. Bidra med å utvikle fotballgruppa.
 7. Bidra til godt samarbeid, arbeidsmiljø og lagånd.

Kompetanse:

 1. Beherske data som arbeidsverktøy.
 2. Gode lederegenskaper og samarbeidsevne.
 3. Evne til å ta beslutninger.
 4. Administrativ ryddighet.
 5. Lederkurs I/Erfaring.

 

Stillingsbeskrivelse for nestleder:

Ansvarsområde:

 1. Stedfortreder ved leders fravær.
 2. Representant til Sportsligutvalg
 3. Fiks kontaktpunkt (lags-påmelding mm...)

Arbeidsoppgaver:

 1. Ansvarlig for lagforsikring og spillerregistrering.
 2. Hjelpe til i de andre utvalgene.
 3. Skaffe sponsorinntekter.
 4. Bidra med å utvikle fotballgruppa.
 5. Bidra til godt samarbeid, arbeidsmiljø og lagånd.

Kompetanse:

 1. Beherske data som arbeidsverktøy.
 2. Samarbeidsevne.
 3. Administrativ ryddighet.

 

Stillingsbeskrivelse for materialforvalter:

Ansvarsområde:

 1. Klubbens kontaktperson overfor utstyrsleverandør.
 2. Materialforvalter rapporterer til leder i fotballstyret.
 3. Kjenner og følger hovedstyrets krav og kvaliteter.

Arbeidsoppgaver:

 1. Ansvarlig for bestilling og innkjøp av nødvendig utstyr til trenere og lagene.
 2. Hovedansvarlig av treningstøy, samt oversikt på lagerbeholdning.
 3. Påse at trenere og alle lag har nødvendig utstyr
 4. Skaffe sponsorinntekter.
 5. Bidra med å utvikle fotballgruppa.
 6. Bidra til godt samarbeid, arbeidsmiljø og lagånd.

Kompetanse:

 1. Samarbeidsevne.
 2. Administrativ ryddighet.

 

Stillingsbeskrivelse for kasserer:

nsvarsområde:

 1. Ansvarlig for fotballgruppas regnskap.
 2. Kasserer rapporterer til leder av fotballstyret.
 3. Kjenner og følger hovedstyrets krav til kvalitet.

Arbeidsoppgaver:

 1. Leverer bilag til regnskapsfører.
 2. Lager forslag til budsjett i samråd med leder.
 3. Oppfølging av budsjett, samt holder resten av styret informert.
 4. Ansvarlig for treneravgift.
 5. Maikalender/Torridal Umbrocup/Danacup
 6. Skaffe sponsorinntekter.
 7. Bidra med å utvikle fotballgruppa.
 8. Bidra til godt samarbeid, arbeidsmiljø og lagånd.

Kompetanse:

 1. Regnskapskyndig.
 2. Samarbeidsevne.
 3. Administrativ ryddighet.

 

Stillingsbeskrivelse for sekretær:

Ansvarsområde:

 1. Ansvarlig for all skriftlig informasjon fra og til fotballstyret.
 2. Sekretæren rapporterer til leder i fotballstyret.
 3. Kjenner og følger hovedlagets krav til kvalitet.

Arbeidsoppgaver:

 1. Skrive referat fra alle møter.
 2. Lese mail og fordele til riktige personer.
 3. Skaffe sponsorinntekter.
 4. Bidra med å utvikle fotballgruppa.
 5. Bidra til godt samarbeid, arbeidsmiljø og lagånd.

Kompetanse:

 1. Beherske data som arbeidsverktøy.
 2. Må kunne skrive referater.
 3. Samarbeidsevne.
 4. Administrativ ryddighet.

Stillingsbeskrivelse for styremedlem 1:

Ansvarsområde:

 1. Leder for Aktivitetsutvalget.
 2. Styremedlem II rapporterer til leder av fotballstyret.
 3. Kjenner og følger hovedstyrets krav til kvalitet.

Arbeidsoppgaver:

 1. Ansvarlig for mini tur for de minste 8 – 11 år på høsten.
 2. Info møte med foreldrekontaktene/Dugnadesfordeling mellom lagene
 3. FredagsDisco
 4. Kiosk ansvarlig
 5. Torridal Umbro Cup
 6. Skaffe sponsorinntekter.
 7. Bidra med å utvikle fotballgruppa.
 8. Bidra til godt samarbeid, arbeidsmiljø og lagånd.

Kompetanse:

 1. Beherske data som arbeidsverktøy.
 2. Samarbeidsevne.
 3. Administrativ ryddighet.

 

Stillingsbeskrivelse for styremedlem 2:

Ansvarsområde:

 1. Styremedlem 2 rapporterer til leder av fotballstyret.
 2. Kjenner og følger hovedstyrets krav til kvalitet.

Arbeidsoppgaver:

 1. Sørge for at laglister er Ajour i samarbeid med Trenere/Foreldrekontakter
 2. Info og Web/Facebook
 3. Danacup
 4. Skaffe sponsorinntekter.
 5. Bidra med å utvikle fotballgruppa.
 6. Bidra til godt samarbeid, arbeidsmiljø og lagånd.
 7. Styrets representant i Sportslig utvalg. 
 8. Dommer ansvarlig til ukentlige kamper for fotball.

Kompetanse:

 1. Beherske data som arbeidsverktøy.
 2. Samarbeidsevne.
 3. Administrativ ryddighet.
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift