Torridal IL satser stort på 6-åringer

Gjennom lek og mestring ønsker Torridal IL at 6-åringer i bygda skal få oppleve gleden ved å drive med idrett.

Norges Idrettsforbund ber alle idrettslag ha variert aktivitetstilbud og opplegg for barn. Torridal IL ønsker å forbedre tilbudet til barn i alderen 6 til 8 år og starter et nytt treningstilbud fra i høst. Oppstartsdato er ennå ikke helt avklart, men vi kommer tilbake med oppdatert informasjon.Nils Aurebekk fra Torridal IL informerer her foreldre ved Mosby oppvekstsenter om det nye tilbudet for 6-åringer.

Motivere gjennom lek

Barn i denne alderen trenger å bruke kroppen på en allsidig måte. De skal ha et opplegg som stimulerer den motoriske utviklingen på best mulig måte. I tillegg skal de møte et idrettstilbud som motiverer barnet gjennom lek og konkurranser. Tilbudet skal være årstidsbasert med mye uteaktivitet, de skal også møte de fleste idretter som fotball, håndball, volleyball, ski, skiskyting og orientering på en enkel måte.

BILDETEKST: Nils Aurebekk fra Torridal IL informerer her foreldre ved Mosby oppvekstsenter om det nye tilbudet for 6-åringer.

Flere tilbud

Torridal IL håper at flest mulig 6-åringer møter til dette fleridrettstilbudet.

Samtidig vil det i innenfor noen idrettsgrener gis et ordinært tilbud. For eksempel vil denne aldersgruppen få et tilbud om å bli med i fotballen. Det vil la seg gjøre å delta på begge idrettsarenaer.

Kursing av foreldre

Det første året vil 6-åringene møte unge, kvalifiserte instruktører som er kurset av idrettskretsen til nettopp dette nivået. Seinere vil også denne gruppen trenes av foreldre slik som Torridal alltid har praktisert. Disse foreldrene vil få tilbud om opplæring. Vårt mål er at 6- og 7-åringene skal få dette tilbudet i mange år fremover.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på post@torridal.no.

Kontaktpersoner:

Barneidrett:              Erlend Harboe: 99245731                      

Fotball:                     Jan Eivind Røysland: 95856970

Håndball:                 Pål Espen Dypvik: 91561305

Ski og orientering:    Nils Aurebekk: 95881243

Hovedstyret:             Øystein Kommedal: 91713788

Kasserer:                  Gro Bjørkkjær: 41142529

  • Medlemskontingent: Barn kr. 200,- Voksne kr. 550,- Familie kr. 1000,-
  • Treningsavgift inkl. utstyrspakke og alle idretter: 6-7 år kr. 700,- 8-12 år kr. 1100,-

Støtt Torridal IL

Sosiale Medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift